Logo Springtime coaching

Counseling

Persoonlijke ontwikkelling en ondersteuning in crisissituaties

Counseling door Springtime Coaching is er voor zowel groepen (organisaties) als individuen. Het is gericht op persoonlijke ontwikkelling en ondersteuning in crisissituaties en op het oplossen van concrete problemen op psychologisch gebied. Het doel van counselen is dat de client of clienten een mogelijkheid krijgen om zelf hun positie in het leven of werk te onderzoeken, te verhelderen en eventueel te veranderen.


Counseling door Springtime Coaching helpt clienten hun eigen levensvisie te verhelderen, begrijpen en verder uit te diepen. Vervolgens leren clienten hun doelen te bereiken door betekenisvolle, goed gefundeerde keuzes te maken en door het oplossen van problemen van intrinsieke of inter-persoonlijke aard.


Counseling kan helpen bij:

  • Beslissingsproblematiek
  • Familie-, relatie- of gezinsproblematiek
  • Agressieregulatie
  • Te hoge werkdruk of burnout
  • Eetstoornissen
  • Seksuele- en genderproblematiek
  • Losmakingsproblematiek
  • Assertiviteit/grenzen stellen
  • Rouwverwerking of stervensbegeleiding
  • Levensfaseproblematiek