Logo Springtime coaching

Werkwijze & contact

Oprecht, integer, doelgericht, kritisch en positief

Als u geinteresseerd bent in een coachingstraject, neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek. In dit kennismakingsgesprek zal samen met u gekeken worden naar uw coachingsvraag, leert u de coach beter kennen en bepalen u samen de coachingsoverenkomst. In de coachingsovereenkomst staat onder ander het volgende: het aantal sessies, de kosten en de wijze van betaling. Indien uw werkgever betaald dan zal de coachingsovereenkomst rechtstreeks naar uw werkgever gestuurd worden.


Wat word er van u verwacht?

Aan u wordt gevraagd om ter bevordering van het leerproces een verslag te schrijven van iedere bijeenkomst en dit drie dagen voor de volgende afspraak aan de coach te zenden. Gedurende het coachingstraject is er een tussenevaluatie. Hierin kijken we naar de voortgang en of eventuele leerdoelen bijgesteld moeten worden. Ter afsluiting van het coachingstraject volgt een eindevaluatie.


Wat kunt u van Springtime Coaching verwachten?

Springtime Coaching gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Alle door u verstrekte informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd en valt onder de werkrelatie tussen u en de coach. De informatie word alleen voor dit doel gebruikt.


Als uw werkgever de opdrachtgever is zullen we vooraf met de werkgever en u samen afspraken maken over hoe uw werkgever geinformeerd wordt. In de regel zal in overleg gekozen worden voor een of meerdere gesprekken met u, de coach en werkgever samen.


Contactgegevens

Lucia Brand | Telefoon: 06-28 44 46 95 | email: luciabrand@springtimecoaching.com

Contactformulier