Logo Springtime coaching

Het logo

Handen in de vorm van een boom. Een bloeiende boom.

foto: Lucia Brand

Het Springtime Coaching logo symboliseert wat Lucia Brand als coach te bieden heeft. Handen in de vorm van een boom. Een bloeiende boom. De koesterende handen staan voor veiligheid en bescherming, basisvoorwaarden voor groei en ontplooiing. De boom staat voor groei. De boom heeft drie bladeren. Een blad staat in verbinding met een lotusbloem. Dit blad staat voor coaching middels mindfulness. Dit blad staat wat open. Coaching is ook een manier om je diepere onbewuste bewust te maken. Er gaat letterlijk een wereld voor je open. Tevens dat we ons hele leven blijven leren. Aan dit blad hangt de lotusbloem. Springtime Coaching werkt volgens het gedachtegoed van mindfulness wat zijn oorsprong vindt in de Oosterse leer, vandaar de Lotusbloem.


Het middelste blad staat voor counceling. Soms kunnen we namelijk niet verder in het leven voordat bestaande problemen zijn aangepakt. Opschonen dus. Als dit niet gebeurd blijven we vaak in automatische oude actie-reactiepatronen vastzitten. Het derde blad staat voor loopbaan coaching. We werken een groot gedeelte van ons leven. Er kan disbalans ontstaan tussen werk en prive. Dit kan grote gevolgen hebben voor werk en gezinssituaties.


De naam Springtime Coaching is gekozen omdat de lente, nieuw, fris en vol beloftes is. De lente wordt geassocieerd met vruchtbaarheid, voedsel en productiviteit. De dagen worden langer en de zon wordt krachtiger. Dit heeft invloed op de mens. We krijgen nieuwe energie, een positief gevoel. Dit is de tijd van plannen maken, schoon schip maken, een nieuwe start, een sprong voorwaarts.


foto: Lucia Brand

Wie is Lucia Brand

Toen Lucia Brand in 1993 vanuit haar geboorteland Suriname naar Nederland kwam, raakte zij werkzaam in de hulpverlenende sector. Al gauw trok het haar aandacht dat binnen deze sector veel wordt gecommuniceerd. Wat haar echter nog meer intrigeerde was juist datgene wat niet verbaal werd gecommuniceerd. Datgene wat niet uitgesproken wordt, datgene waar niet naar gevraagd wordt maar wel grote invloed heeft. Deze onuitgesproken woorden waren voor Lucia wel voelbaar, zoals voor velen. Hier werd in haar optiek onvoldoende mee gedaan, te meer omdat meer dan 80 % van de communicatie non-verbaal is. Tijdens haar veertienjarige loopbaan binnen het gevangeniswezen, forensische psychiatrie, de geestelijke gezondheidszorg en de lichtverstandelijke gehandicaptenzorg ontwikkelde Lucia steeds sterker het gevoel daar juist iets mee te doen. Een missie die over de jaren steeds meer kleur heeft gekregen.


Een missie om als coach, loopbaancoach en counselor middels mindfulness zowel binnen als buiten de hulpverlenende sector klaar te staan voor professionals die vastlopen op werkgerelateerd gebied. Simpelweg omdat we meer zijn dan alleen ons werk en de oorzaak moeten zoeken in onszelf en de communicatie met anderen. Wij zijn allemaal mens met een verleden, heden en toekomst. Vastlopen op het werk betekent dat het belangrijk is stil te staan en te kijken naar wat zich aangekondigd heeft en dat de tijd rijp is er wat aan te doen.