Logo Springtime coaching

Springtime coaching

helpt mensen bij het bereiken van persoonlijke groei en effectiviteit, zowel privé als professioneel.

Springtime Coaching doet dit middels het verzorgen van loopbaancoaching, teamcoaching, E-coaching, begeleiding bij burn out, stress en pesten, of met problemen in relaties. Opdrachtgevers kunnen zowel bedrijven als particulieren, werkgevers als werknemers zijn. Samen met de coach wordt gekeken naar een maatwerkprogamma waarbij in een aantal sessies uw persoonlijke leerdoelen verhelderd zullen worden. Vervolgens wordt met behulp van de coach gestreefd naar het realiseren van deze gestelde leerdoelen.Kenmerkend voor Springtime Coaching is dat de voorwaarden voor het coachingstraject, om tot de gewenste realisatie van de gestelde doelen te komen, geschapen worden op basis van oprechte toewijding en integriteit. Uitgangspunten voor het coachingstraject zijn de waarden, ambities en talenten van de gecoachte. Met hulp van Springtime Coaching neemt het zelfaccepterend, zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen toe en worden gewenste resultaten eerder bereikt. Met andere woorden; de gecoachte ervaart keuzevrijheid in zijn handelen en leert zijn talenten verder te ontwikkelen, persoonlijke belemmeringen te doorbreken of ze te accepteren. Dit resulteert in effectiever gedrag en behalen van gewenste resultaten, zowel privé als op het werk.


Werkwijze Springtime Coaching:

oprecht, integer, doelgericht, kritisch en positief.